Om XL Kompetence

Indtast venligst din e-mail nedenfor:
Email
Telefon nummer
  Jeg vil gerne modtage nyhedsbrev

Selskabet er stiftet af Ernst Lohse i 2008. Ideen var at skabe en virksomhed, der leverer højt kvalificeret viden til medarbejdere og virksomheder for at bidrage til en øget pay back af de enorme investeringer, som er gjort i computere og software.

Det meste af den tilgængelige viden på området rækker ikke meget længere end til videregående niveau og altid med udgangspunkt i det eller de relevante programmer.

Grundtanken med XL Kompetence er i stedet at tage udgangspunkt i den enkeltes job eller arbejdssituation og så benytte værktøjerne til at skabe optimale løsninger.

Derfor er det ikke nok med it-faglig kompetence, men der skal også brugerfaglig kompetence til, krydret med pædagogisk kompetence og en innovativ kompetence til at tilpasse værktøjernes anvendelse til den virkelighed, de skal anvendes i.

Der skal altså ekstra stor kompetence til at virkeliggøre visionen.

Hvis kunden skal have valuta for pengene, skal det kunne bruges !

Denne enkle sætning siger det meste om visionen for XL Kompetence.

Vore kurser skal være blandt de absolut bedste og vi måler det på kuresusevalueringerne. I gennemsnit vurderes vore kurser til 5,8 på en skala fra 1-6, hvor 6 er bedst.

Vore konsulentydelser tager udgangspunkt i kundens situation og krydres med vore erfaringer og munder ud i veldokumenterede løsninger, som er lette at vedligeholde, tilrette og udbygge.

Hvordan sikrer vi, at vore priser er attraktive og samtidig at ydelserne er i top ?

Ved at være mådeholdne i vore omkostninger, sikre en stabil økonomi og bruge investeringer til at forædle vore ydelser. Det betyder, at vi løbende vedligeholder og udbygger de værktøjskasser, som vi trækker på, når vi løser opgaver for vore kunder.

Dermed skal den enkelte kunde ikke betale for hele udviklingen, og vi kan levere hurtigere og med mere sikre leverancer, der omfatter velafprøvede og kvalitetssikrede elementer.

Hvorfor XL Kompetence ?

Fordi der ligger mere end 25 års erfaring bag og mange tusinde kursister har gennem erfaringer og evalueringer bidraget til fundamentet for virksomheden.